Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego

SVETLANA EVMENKOVA

W centrum Warszawy

Oferta

Tłumaczenia pisemne poświadczone (przysięgłe):

 • dokumenty stanu cywilnego, świadectwa, licencje, zaświadczenia, uprawnienia, certyfikaty, dyplomy;
 • dokumenty firmowe, sprawozdania finansowe spółek, statuty/umowy spółek, umowy handlowe;
 • akty notarialne, pełnomocnictwa, upoważnienia, dokumenty bankowe.

Tłumaczenia ustne:

 • podczas czynności notarialnych;
 • podczas rozmów biznesowych;
 • na targach i prezentacjach;
 • na konferencjach;
 • w bankach i urzędach.

Rodzaje tłumaczeń

Pisemne tłumaczenie oficjalnego dokumentu z poświadczeniem jego autentyczności i wiarygodności. Wykonuje się przez tłumacza przysięgłego, wpisanego na oficjalną listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości. Strona obliczeniowa takiego tłumaczenia wynosi zawsze 1125 znaków ze spacjami, niezależnie od ilości kartek.
Podstawowa usługa wykonywana przez tłumacza danego języka. Tłumacz nie musi posiadać specjalnych uprawnień, które mają tłumacze przysięgli. Strona obliczeniowa takiego tłumaczenia zazwyczaj wynosi 1800 znaków ze spacjami, niezależnie od ilości kartek.
Ustne tłumaczenie po zakończeniu wypowiedzi mówcy, najczęściej jest stosowane podczas międzynarodowych spotkań politycznych, handlowych i dyplomatycznych.
Ustne bieżące tłumaczenie tekstu pisanego. Forma tłumaczeń stosowana podczas czynności w kancelariach notarialnych.
Tłumaczenie jednocześnie z przemową, przeważnie wykonywane podczas konferencji prasowych lub branżowych z wykorzystaniem nowoczesnych systemów łączności i nagłośnienia.

Cennik
(Netto = Brutto, wystawiam rachunki)

Tłumaczenie pisemne:

poświadczone (przysięgłe) 1 strona obliczeniowa = 1125
znaków ze spacjami, cena za każdą rozpoczętą stronę:

 • tryb zwykły: na język polski – 35 zł., na język rosyjski – 40 zł.;
 • tryb ekspresowy – plus 100% stawki.;
 • teksty ponad 20 stron – wycena indywidualna.

* Tryb zwykły – od 2 do 5 dni roboczych; tryb ekspresowy – do 24 godzin od momentu przyjęcia zlecenia.

Tłumaczenie dokumentów standardowych:

 • odpis aktu stanu cywilnego – 70 zł.;
 • prawo jazdy – 50 zł.;
 • świadectwo szkolne – 70 zł.;
 • dyplom – 70 zł.;
 • dyplom i wykaz ocen – według znaków.

 
Tłumaczenie ustne:

 • tłumaczenie konsekutywne oraz a’vista (u notariuszy, podczas rozmów biznesowych, na targach i szkoleniach): 100 zł. za godzinę tłumaczenia w bloku 3 godzinowym, każda następna godzina tłumaczenia przekraczająca blok 3 godz.: 80 zł;
 • tłumaczenie symultaniczne (kabinowe): do 4 godzin – 600 zł., od 4 do 8 godzin – 1000 zł.

*Podczas tłumaczeń ustnych (wyjazdowych), wydatki dodatkowe typu: zakwaterowanie, wyżywienie, dojazd tłumacza – pokrywa Zleceniodawca.

*Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego RP oraz innych właściwych przepisów prawnych. Cena tłumaczenia jest ustalana i zatwierdzana przez Zamawiającego każdorazowo drogą mailową.

O mnie

Jestem Białorusinką, absolwentką studiów filologicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Public Relations PAN-UW. Jestem tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego, wpisana na listę prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości pod numerem TP/13/18. Wykonuję tłumaczenia pisemne oraz ustne dla instytucji państwowych, spółek handlowych i osób prywatnych m.in. dokumentów urzędowych, aktów prawnych oraz tekstów z dziedziny marketingu, turystyki, rekreacji, ochrony środowiska, administracji publicznej. Dodatkowo wykorzystuję wieloletnie doświadczenie z pracy w przedsiębiorstwach międzynarodowych, dzięki czemu swobodnie się czuje w tekstach z zakresu prawa handlowego i gospodarczego.
Swoją pracę wykonuję rzetelnie, z zachowaniem najwyższych standardów merytorycznych i etycznych.

Kontakt

ul. Wilcza 55
00-679 Warszawa
(stacja metra Centrum)

tel. +48 727 880 171

evmenkova.s@gmail.com

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o Ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż przekazanie przez Pana/Panią dokumentów do tłumaczenia w formie oryginału lub skanu (kopii) bądź jakiejkolwiek części dokumentu, w tym dokumentów tożsamości potrzebnych do ustalenia pisowni imion i nazwisk, oraz innych danych osobowych niezbędnych do wykonania tłumaczenia oznacza WYRAŻENIE PRZEZ PANA/PANIĄ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu świadczenia usługi tłumaczeniowej zgodnie z indywidualnymi umowami.
Państwa dane NIE będą przetwarzane w żaden inny sposób, zwłaszcza w celach marketingowych oraz nie będą udostępniane innym podmiotom gospodarczym.